Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

(obowiązuje od 25 maja 2018 roku)

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady przetwarzania i postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii w ramach strony internetowej https://ignacytrzewiczek.com/pl/

Zabezpieczenie Twoich danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet! Jeżeli tutaj trafiłeś, to znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego poniżej przedstawimy Ci szereg informacji i zasad, którymi się kierujemy przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Administratorem strony jest Portal Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie (44 – 190 Knurów), przy ul. Sienkiewicza 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617095, NIP 6312660554, REGON 363435596, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 266 500,00 zł, opłacony w całości. W razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość na adres e-mail: portal@portalgames.pl lub pisemnie na adres: Portal Games Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 13, 44-190 Knurów, Polska.

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

I. Dane Administratora Danych Osobowych.

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Portal Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Knurowie (44 – 190 Knurów), przy ul. Sienkiewicza 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617095, NIP 6312660554, REGON 363435596. Kontakt z nami w sprawie ochrony Twoich danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: portal@portalgames.pl lub pisemnie na adres: Portal Games Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 13, 44-190 Knurów, Polska.

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania oraz okres przetwarzania danych osobowych.

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem naszej działalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Wyszczególnione cele i podstawy prawne oraz okres przetwarzania wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

Konto użytkownika (e-sklep).

Zakładając konto użytkownika, musisz podać swój adres e-mail, imię i nazwisko oraz zdefiniować hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. Na etapie zakładania konta, bądź już w ramach edycji profilu użytkownika możesz podać dodatkowe dane na swój temat, tj. adres rozliczeniowy, adres do wysyłki, numer telefonu, dane firmy (nazwa firmy, NIP, adres siedziby). Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Możesz posiadać konto, nie podając dodatkowych danych. W takiej sytuacji, składając zamówienie będziesz musiał wprowadzić dodatkowe dane.

Dane wprowadzone przez Ciebie w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia Ci możliwości korzystania z niego. Podanie danych w koncie użytkownika ma za zadanie ułatwić Ci składanie zamówień w sklepie poprzez automatyczne podstawienie danych do formularza zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach konta użytkownika jest realizacja umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Twoje dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziesz posiadać konto użytkownika. Po usunięciu konta, Twoje dane zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.

Zamówienia.

Składając zamówienie (poprzez stronę www lub telefonicznie), musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, numer telefonu. Możesz podać też inny adres do wysyłki oraz dane firmy (nazwa firmy, NIP, adres siedziby). Przetwarzamy Twoje dane dotyczące płatności oraz numer IP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z realizacją zamówienia, przetwarzane są w celu:

– wykonania umowy, czyli realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy) – przez czas niezbędny do realizacji zamówienia;

– zapewnienia dostawy towarów do wskazanego miejsca (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy) – do upłynięcia okresu, w którym złożona może być reklamacja na wykonanie dostawy, wskazanego w regulaminie wybranego dostawcy;

– wykonania obowiązków prawnych w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego) – do upłynięcia okresów wskazanych w przepisach prawa podatkowego;

– ustalenia, dochodzenia i obrony potencjalnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora) – do upłynięcia okresu przedawnienia roszczeń;

– a także w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora).

Newsletter.

Jeśli chcesz zapisać się na nasz Newsletter, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza do zapisu na Newsletter. Jeśli chcesz, abyśmy zwracali się do Ciebie po imieniu, możesz podać także swoje imię. Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach, jakie organizujemy w Twojej okolicy, możesz podać także miejscowość. Podanie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, nie jest wymogiem prawnym i możesz odmówić wyrażenia zgody. Brak zgody będzie oznaczał niemożliwość umieszczenia Cię na liście mailingowej i otrzymywania treści marketingowych.

Dane przekazane nam podczas zapisu na Newsletter wykorzystywane są w celu przesyłania Ci drogą elektroniczną Newslettera (otrzymywania od nas informacji handlowych i marketingowych o nowościach i promocjach, o wyjątkowych produktach, zdarzeniach w sklepie, wydarzeniach organizowanych przez sklep i innych), a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do Newslettera.

Odbiorcą Twoich danych jest Benhauer Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 21, 31-532 Kraków (KRS 0000523346) – dostawca systemu SALESmanago służącego do wysyłki Newslettera. 

Twoje dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. Masz prawo odwołania zgody; odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Link dezaktywujący zamieszczany jest w treści każdej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach Newslettera. Możesz również w tym celu skontaktować się z nami pod adresem e-mail: portal@portalgames.pl

Reklamacja i odstąpienie od umowy.

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuje imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego (jeżeli zwrot pieniędzy ma nastąpić na rachunek bankowy). Podstawę do rozpatrzenia reklamacji stanowi przedstawienie paragonu lub faktury zakupu danego produktu.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia, a następnie do upłynięcia okresu przedawnienia roszczeń. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

Kontakt e-mail/kontakt telefoniczny/formularz kontaktowy.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, czy kontaktując się przez jakikolwiek inny kanał komunikacyjny, przekazujesz nam swoje imię, nazwisko, adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości lub numer telefonu. Podanie przez Ciebie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi Twojego zapytania.

Twoje dane są przetwarzane w celu obsługi Twojego zapytania, a podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący ustalenia, dochodzenia i obrony potencjalnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z nami. Jeżeli jednak uznamy, że przebieg komunikacji uzasadnia jej archiwizację, Twoje dane mogą podlegać archiwizacji (np. w celu wykazania przebiegu korespondencji w przyszłości) – w tym wypadku będą przetwarzane do upłynięcia okresu przedawnienia roszczeń.

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę; odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

III. Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
1) prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
3) prawo do przenoszenia danych;

4) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę wyraziłeś i przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania);

5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – jeśli uważasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Pamiętaj jednak, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie zawsze będziesz mógł z nich skorzystać. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się szczegółowo z art. 16 – 21 RODO, które opisują zasady związane z realizacją powyższych uprawnień. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych lub żądania w związku z przysługującymi Ci prawami, możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: portal@portalgames.pl lub pisemnie na adres: Portal Games Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 13, 44-190 Knurów, Polska.

IV. Wymóg podania danych osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie skorzystania z wybranej usługi/funkcji (np. założenia konta użytkownika, złożenia zamówienia, zapisania się na Newsletter, złożenia reklamacji, odstąpienia od umowy, skontaktowania się z nami, wzięcia udziału w procesie rekrutacji).

V. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularzy kontaktowych, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

VI. Prywatność dzieci.

Oferowane przez nas usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Z tych względów informujemy, że jeśli dowiemy się, że bez zgody opiekunów prawnych przetwarzamy dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia, wówczas podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych. Nie przetwarzamy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku ich życia bez ważnej zgody ich opiekunów prawnych.

VII. Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych i świadczeniu usług na Twoją rzecz:

1) firmom hostingowym – w celu przechowywania danych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej;
2) dostawcy systemu mailingowego – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do Newslettera. (Ze względu na korzystanie z systemu mailingowego Mailchimp, który korzysta z serwerów znajdujących się poza Unią Europejską, dochodzi do przekazania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego, jakim w tym wypadku są Stany Zjednoczone Ameryki (USA). Nie obawiaj się jednak, Twoje dane są bezpieczne. Dostawca systemu mailingowego przystąpił do programu Privacy Shield i gwarantuje odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, co zostało potwierdzone w ramach umowy między Komisją Europejską a USA.);
3) dostawcy systemu do fakturowania – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli wystawiamy dla Ciebie fakturę;
4) firmie księgowej – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura księgowego, które wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych, jeżeli wystawiamy dla Ciebie fakturę;
5) firmie informatycznej – w celu wsparcia usług IT, które wiążą się z możliwością uzyskania przez podmiot świadczący usługi dostępu do Twoich danych osobowych;
6) firmie świadczącej usługi pocztowe/kurierskie – w celu dostarczenia Ci produktu zakupionego w sklepie;
7) firmie obsługującej systemy płatności – w celu obsługi płatności.
8) agencji, która realizuje dla nas kampanie reklamowe.

Zapewniamy jednak, że podmioty te gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

VIII. Bezpieczeństwo i poufność.

Gwarantujemy Ci, że zabezpieczenie Twoich danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Wszelkie dane osobowe, jakie nam przekazujesz są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Zapewniamy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych, a także podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

II. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze możliwości związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Googla’a). Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Pamiętaj, że ustawienia cookies zawsze możesz zmienić z poziomu swojej przeglądarki, możesz też w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony.

Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Cookies własne.

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, a w szczególności Cookies pozwalają nam:
• zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony i zwiększyć komfort przeglądania strony, w tym służą do utrzymania sesji w trakcie zakupu, dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
• poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
• ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
• korzystać z narzędzi analitycznych,
• korzystać z narzędzi marketingowych,
• korzystać z systemu komentarzy,
• wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube,
• zapewniać funkcje społecznościowe

Cookies podmiotów trzecich.

Nasza strona, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów. Szczegóły poniżej.

Analiza i statystyka.

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, itd.. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Statystyki strony i ich analizę stosujemy w celu optymalizacji naszej strony – działania w tym zakresie opieramy na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Google LLC posiada siedzibę poza Unią Europejską, przystąpił jednak do programu Privacy Shield i gwarantuje odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, co zostało potwierdzone w ramach umowy między Komisją Europejską a USA. Informujemy, że pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout możesz pobrać dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics.

Narzędzia społecznościowe, wideo.

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN. Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami polityk prywatności poszczególnych usługodawców.

Logi serwera.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Polityki prywatności (z uwagi na zmianę przepisów prawa, z uwagi na to, że nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu, zmianie mogą ulegać stosowane technologie, zmieniają się standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie). Zalecamy przeglądanie Polityki prywatności przed podjęciem jakichkolwiek działań na stronie.